Tải Teamviewer Cho Mac

TeamViewer dành cho Windows

  • Thiết lập kết nối đến và đi giữa các thiết bị
  • Hỗ trợ và truy cập từ xa theo thời gian thực
  • Bắt đầu sử dụng TeamViewer miễn phí ngay sau khi tải xuống
Mua giấy phép để sử dụng nhiều tính năng TeamViewer hơn

TeamViewer for Mac. Establish incoming and outgoing connections between devices; Real-time remote access and support; Collaborate online, participate in meetings, and chat with others; Start using TeamViewer for free immediately after downloading.

The lag on the jogs is small, but still way to large. If you have improvements to the documentation please chime inhttps://github.com/pestrela/musicscripts/blob/master/traktor/mappingddjsx2szsrt/DDJ-SX2SZSRT%20-%20Quick%20Overview.pdf. 7 months agoAfter trying the TSi, I can't say it's usable (for me). Ddj sx virtual dj mapping download. Important: the left parameter arrow is a shortcut for the top-2 pages of macroFX/mixerFX (double tap), while the right arrow is a shortcut for jogFX.Please see page 3 of this pdf.

  • ‎TeamViewer provides easy, fast and secure remote access to Windows, Mac and Linux systems. TeamViewer is already used on more than 200,000,000 computers worldwide. You can use this app to: - Control computers remotely as if you were sitting right in front of them. On the go support your clients.
  • Oct 01, 2013  ‎TeamViewer provides easy, fast and secure remote access to Windows, Mac and Linux systems. TeamViewer is already used on more than 200,000,000 computers worldwide. You can use this app to: - Control computers remotely as if you were sitting right in front of them.

Kiểm tra các nội dung tải xuống cộng tác và hỗ trợ máy tính từ xa TeamViewer bổ sung khác

Hỗ trợ tức thì:

TeamViewer QuickSupport

Được tối ưu hóa để hỗ trợ máy tính từ xa tức thì, mô-đun khách hàng nhỏ này không yêu cầu cài đặt hoặc các quyền quản trị viên — chỉ cần tải xuống, nhấp đúp và gửi ID và mật khẩu được cung cấp cho người hỗ trợ của bạn.

Tham gia cuộc họp:

TeamViewer QuickJoin

Dễ dàng tham gia các cuộc họp hoặc các buổi thuyết trình và cộng tác trực tuyến với mô-đun khách hàng này. Không yêu cầu cài đặt hoặc các quyền quản trị viên – chỉ cần tải xuống, nhấp đúp và nhập dữ liệu phiên do người tổ chức cuộc họp cung cấp cho bạn.

Download Teamviewer Cho Mac

Download

Gói TeamViewer MSI

TeamViewer MSI là gói cài đặt thay thế cho phiên bản đầy đủ của TeamViewer hoặc cho TeamViewer Host. TeamViewer MSI được dùng để triển khai TeamViewer thông qua Chính sách Nhóm (GPO) trong tên miền Active Directory. Xin lưu ý: TeamViewer MSI chỉ có sẵn với giấy phép Corporate.

Teamviewer

Bất cứ lúc nào bạn cần:

TeamViewer Portable

TeamViewer Portable nói chung bao gồm tất cả tính năng của phiên bản TeamViewer đầy đủ mà không cần cài thêm bất cứ gì. Thay vào đó, TeamViewer Portable chạy trực tiếp từ USB hoặc CD — TeamViewer Portable là giải pháp hoàn hảo khi bạn đang di chuyển và sử dụng nhiều máy tính khác nhau.

Truy cập không giám sát:

TeamViewer Host

TeamViewer Host được sử dụng để truy cập các máy tính từ xa 24/7, đây là giải pháp lý tưởng cho việc giám sát từ xa, bảo trì máy chủ hoặc kết nối máy tính bàn hoặc máy Mac ở văn phòng hoặc tại nhà. Cài đặt TeamViewer Host trên số lượng máy tính và thiết bị không giới hạn. Là người dùng có giấy phép, bạn được truy cập tất cả!

Các phiên bản trước:

Những bản tải xuống này chỉ được đề xuất cho những người dùng có giấy phép cũ hơn và có thể không được sử dụng ở phiên bản TeamViewer mới nhất. Xem các phiên bản trướcCác hệ điều hành được hỗ trợ

TeamViewer for Mac

  • Establish incoming and outgoing connections between devices
  • Real-time remote access and support
  • Collaborate online, participate in meetings, and chat with others
  • Start using TeamViewer for free immediately after downloading

Buy a license in order to use even more TeamViewer features

Download Teamviewer Cho Mac Os

Check out additional TeamViewer remote desktop support and collaboration downloads

Immediate assistance:

Download Teamviewer Cho Macbook Pro

TeamViewer QuickSupport

Optimized for instant remote desktop support, this small customer module does not require installation or administrator rights — simply download, double click, and give the provided ID and password to your supporter.

Join a meeting:

TeamViewer QuickJoin

Easily join meetings or presentations and collaborate online with this customer module. It requires no installation or administrator rights — just download, double click, and enter the session data given to you by your meeting organizer.

Unattended access:

TeamViewer Host

TeamViewer Host is used for 24/7 access to remote computers, which makes it an ideal solution for uses such as remote monitoring, server maintenance, or connecting to a PC or Mac in the office or at home. Install TeamViewer Host on an unlimited number of computers and devices. As a licensed user, you have access to them all!

Previous versions:

These downloads are only recommended for users with older licenses that may not be used with the latest release of TeamViewer.

See previous versions
Supported operating systems